Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết hiệu điện thế dựng ở 2 đầu mạch là 100 V, ở hai đầu điện trở là 60 V. Hiệu điện thế dựng ở hai đầu tụ bằng?

A.

80 V

B.

40 V

C.

36 V

D.

100 V

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vì mạch chỉ chứ R và C, không chứa L nên tổng trở của mạch là:

Z = R2 + (0 - Zc) = R2 +Zc

Để xuất hiện các điện áp, nhân hai vế với I, ta được I.Z = I2 (R2 + Zc2)

U = UR2 + UC2   UC = UR2 - UC2  = 1002 - 602 = 80 V

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.