Gọi N1 là số vòng dây trong cuộn sơ cấp và N2 là số vòng dây trong cuộn thứ cấp. Trong một máy tăng thế điều nào sau đây đúng:

A.

N1 > N2.

B.

N1 < N2.

C.

N1 = N2.

D.

N1, N2 bất kì.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

N1 < N2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.