Mục đích của kế hoạch Nava là gì?

A.

Tiêu diệt chủ lực ta, kết thúc chiến tranh

B.

Giành thắng lợi quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự.

C.

Đánh thiệt hại nặng chủ lực của ta.

D.

Buộc ta phải đàm phán kết thúc chiến tranh có lợi cho Pháp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Giành thắng lợi quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.