Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hoá trị hai trong hợp chất) có khối lượng 50 (gam) vào 200 (ml) dung dịch AgNO3 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 18,8 (gam) muối khan. Kim loại M là:

A.

Fe.

B.

Cu.

C.

Mg.

D.

Zn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cu.

+ Vì khối lượng muối khan sau khi cô cạn dung dịch nhỏ hơn khối lượng kim loại ban đầu kim loại dư; AgNO3 phản ứng hết.

nM phản ứng = = 0,1 (mol).

+ mM phản ứng = 18,8 − 0,2.62 = 6,4 (gam) M = = 64 (Cu).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...