Điện phân 100 (ml) dung dịch hỗn hợp chứa Cu(NO3)2 0,5M và NaCl 1,5M. Cho tới khi nước bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại. Dung dịch thu được sau khi điện phân có thể hoà tan tối đa m gam Al2O3. Giá trị của m là:

A.

2,25.

B.

4,50.

C.

7,65.

D.

10,20.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2,25.

= 0,1.0,5 = 0,05 (mol); nNaCl = 1,5.0,1 = 0,15 (mol).

Phương trình điện phân:

    Cu(NO3)2 + 2NaCl    Cu↓ + Cl2↑ + 2NaNO3    (1)

2NaCl + 2H2 2NaOH + Cl2↑ + H2↑     (2)

0,05                                0,05

Al2O3 + 2NaOH NaAlO2 + H2O    (3)

0,025 ← 0,05

Từ (3)   = 102.0,025 = 2,25 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...