Hoà tan hoàn toàn 7,35 (gam) hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp nhau, trong 148 (ml) nước thu được 150 (ml) dung dịch X có d = 1,034 (g/ml). Hai kim loại kiềm đó là:

A.

Li và Na.

B.

Li và K.

C.

Na và K.

D.

Na và Cs.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Li và Na.

2 + 2H2O 2 + 2OH + H2

 x                                         0,5x

Ta có:  = mkim loại + − mdd sau = 7,35 + 148.1 − 150.1,034 = 0,25 (gam)

  = 0,5x = 0,125 x = 0,5 (mol).

 = = 1,47  M1 = 7 (Li) <  < M2 = 23 (Na).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...