Khi xuất hiện hiện tượng cộng hưởng thì biên độ của dao động cưỡng bức:

A.

Đạt giá trị cực đại.

B.

Đạt giá trị cực tiểu.

C.

Giảm đột ngột đến giá trị 0.

D.

Không thay đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đạt giá trị cực đại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.