Hai con lắc đơn làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sợi dây có cùng độ dài. Hai hòn bi có khối lượng khác nhau. Hai con lắc dao động trong một môi trường với li độ góc ban đầu như nhau và vận tốc ban đầu đều bằng 0. Phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Con lắc nặng tắt dần nhanh hơn.

B.

Con lắc nhẹ tắt dần nhanh hơn.

C.

Biên độ của hai con lắc giảm theo thời gian với tốc độ như nhau.

D.

Biên độ của con lắc nhẹ giảm chậm hơn biên độ của con lắc nặng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Con lắc nhẹ tắt dần nhanh hơn.

Cơ năng của mỗi con lắc đơn tính theo công thức: Wt = mgl(l - cosα0). Dễ thấy rằng con lắc nặng hơn sẽ có cơ năng lớn hơn. Do đó, khi mất năng lượng thì con lắc nặng hơn sẽ cần nhiều thời gian hơn, nghĩa là tắt dần chậm hơn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.