Trong các phản ứng sau đây, hãy chỉ ra phản ứng không đúng ?

A. H2S + 2NaCl Trac nghiem online - cungthi.vn Na2S + 2HCl.
B. 2H2S + 3O2 Trac nghiem online - cungthi.vn 2SO2 + 2H2O.
C. H2S + Pb(NO3)2 Trac nghiem online - cungthi.vn PbS + 2HNO3.
D. H2S + 4H2O + 4Br2 Trac nghiem online - cungthi.vn H2SO4 + 8HBr.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 6: oxi - lưu huỳnh - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...