Chính sách đối ngoại mới của Nhật Bản thể hiện trong học thuyết của ai?

A.

Của Phucưđa và Kaiphu.

B.

Của Kaiphu

C.

Của Miyadaoa.

D.

Của Hasimôtô.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Của Phucưđa và Kaiphu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...