Yếu tố quan trọng nhất làm cho nền kinh tế các nước Tầy Âu phát triển là

A.

sử dụng có hiệu quả thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật.

B.

vai trò quản lí, điều tiết nền kinh tế của nhà nước

C.

nguồn viện trợ của Mĩ.

D.

giá nhập nguyên liệu rẻ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

sử dụng có hiệu quả thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...