Nhật Bản bắt đầu đưa ra chính sách đối ngoại mới từ khi nào?

A.

Từ những năm 70

B.

Từ nửa đầu những năm 70.

C.

Từ nửa sau những năm 70.

D.

Từ năm 1970.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Từ nửa sau những năm 70.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...