Sau CTTG II, đặc điểm nào là biểu hiện tích cực nhất trong thế giới tư bản chủ nghĩa ?

A.

Sự hình thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước

B.

Sự “nhất thể hóa quốc tế” trong nền kinh tế

C.

Sự khai thác những thành tựu khoa học – kĩ thuật để đẩy mạnh phát triển kinh tế

D.

Sự phát triển rực rỡ về văn hóa - giáo dục, văn học – nghệ thuật

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sự khai thác những thành tựu khoa học – kĩ thuật để đẩy mạnh phát triển kinh tế

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...