Cho hàm số img1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?         

A.

Hàm số đạt cực đại tại x = 0.

B.

Hàm số đạt cực đại tại x = 1.

C.

Hàm số đạt cực đại tại x = 2.

D.

Hàm số không có cực đại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Tìm cực đại, cực tiểu của hàm số ta thực hiện các bước sau: Bước 1: Tìm tập xác định, tính đạo hàm. Bước 2: giải phương trình img1, tìm các nghiệm img2 thỏa mãn tập xác định và những xi làm cho y' vô nghĩa. Bước 3: Lập bảng biến thiên và kết luận hàm số đạt cực đại, cực tiểu tại đâu Cách giải: img3  img4  img5  img6  img7  Lập bảng biến thiên ta được: hàm số đạt cực đại tại img8; hàm số đạt cực tiểu tại img9.

Vậy đáp án đúng là A.   

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Cực trị của hàm số - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 42

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.