Một vành tròn bán kính R = 10 (cm) quay đều quanh tâm điểm với vận tốc góc (ω = 628 (rad/s). Chu kì T, vận tốc dài v và tần số vòng quay n trong 1 giây lần lượt bằng 

A.

10−2 (s); 62,8 (m/s); 100 (vòng/s).

B.

10−1 (s); 62,8 (m/s); 10 (vòng/s).

C.

10−2 (s); 6,28 (m/s); 100 (vòng/s).

D.

10−3 (s); 628 (m/s); 1000 (vòng/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

10−2 (s); 62,8 (m/s); 100 (vòng/s).

Chu kì T của chuyển động:

                      .

Vận tốc dài v = ω.r = 628.10.10−2 = 62,8 (m/s).

Tần số vòng trong một giây: = 100 (vòng/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...