Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

A.

21,60.

B.

2,16.

C.

4,32.

D.

43,20.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4,32.

C12H22O11 + H2O  2C6H12O 4Ag

0,01  →                                                               0,04

 mAg = 0,04.108 = 4,32 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...