Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, Liên Xô có bao nhiêu làng mạc bị phá hủy?

A.

70000

B.

27000

C.

32000

D.

17100

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

70000 làng mạc của Liên Xô bị phá hủy trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.