Sau khi đã hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã:

A.

Tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa.

B.

Tiến lên chế độ tư bản chủ nghĩa.

C.

Một số nước tiến lên xã hội chủ nghĩa, một số nước tiến lên tư bản chủ nghĩa.

D.

Một số nước thực hiện chế độ trung lập.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.