Choose a word that has different stress pattern:

particular                        photocopy                          enthusiasm                        economy

A.

particular                        

B.

photocopy                          

C.

enthusiasm                        

D.

economy

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

photocopy

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 12 - Chủ đề Stress - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.