Choose a word that has different stress pattern:

affect              idol             sneaky             cosy

A.

affect             

B.

 idol             

C.

sneaky             

D.

cosy

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

affect 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 12 - Chủ đề Stress - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.