Choose a word that has different stress pattern:

robot                expect                        burden                           instance

A.

robot  

B.

expect 

C.

burden  

D.

instance

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

expect 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 12 - Chủ đề Stress - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.