Choose a word that has different stress pattern:

primitive           particular               continuous            connected

A.

primitive           

B.

particular               

C.

continuous            

D.

connected

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

primitive

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 12 - Chủ đề Stress - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.