Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (Quốc hội khoá VI) được tổ chức trong thời gian nào?

A.

Từ 24/6 -­ 3/7/1976

B.

Từ 24/7 -­ 3/8/1976 

C.

Từ 24/9 -­ 3/10/1976

D.

Từ 20/9 -­ 1/10/1976

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Từ 24/6 ­- 3/7/1976 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...