Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975,nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước là

A.

Khắc phục hậu quả của chiến tranh,phát triển kinh tế.

B.

Ổn định,tình hình chính trị-xã hội ở miền Nam

C.

Thống nhất đất nước về mặt nhà nuớc

D.

Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thống nhất đất nước về mặt nhà nuớc

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.