Người được bầu làm Chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ai?

A.

Phạm Văn Đồng

B.

Trường Chinh

C.

Hồ Chí Minh

D.

Tôn Đức Thắng

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tôn Đức Thắng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.