Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền từ tay Nhật đã diễn ra trong khoảng thời gian

A.

từ 9/3 đến 14/8/1945

B.

từ 14/8 đến 28/8/1945

C.

từ 28/8 đến 15/9/1945

D.

từ 14/8 đến 2/9/1945

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

từ 14/8 đến 28/8/1945

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.