Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam vào 

A.

25/4/1976

B.

31/7/1977

C.

18/12/1980

D.

20/9/1977

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

18/12/1980

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.