Nhận định nào sau đây chưa chính xác về đường lối đổi mới trên lich vực kinh tế

A.

Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, bao cấp, hình thành cơ chế thị trường

B.

Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành, nghề, nhiều quy mô, trình độ công nghệ

C.

Xây dựng nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân

D.

Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Xây dựng nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.