Đồ thị hàm số  có các đường tiệm cận với phương trình là:

A.

x = 1 và y = -1

B.

x = 1 và y = -x + 1

C.

x = 1 và y = -2x

D.

x = 1 và y = -2x + 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

x = 1 và y = -x + 1

Chia đa thức tử cho mẫu ta được , thấy ngay hai tiệm cận có phương trình là x = 1 và

y = -x + 1. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.