Các tờ báo Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê của ai?

A.

Tư sản Việt Nam

B.

Tầng lớp tiểu tư sản trí thức

C.

Đảng Lập hiến

D.

Tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tầng lớp tiểu tư sản trí thức

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.