Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Due to his recent injury, Lee was not included in the team.

A.

If Lee were not injured recently, he would be included in the team.

B.

Lee would certainly have been included in the team, but for his recent injury.

C.

Being injured recently, Lee was included in the team.

D.

In spite of his recent injury, Lee was included in the team.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Lee would certainly have been included in the team, but for his recent injury.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...