Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Although most people know that a list exists of the Seven World Wonders, but only few can name them.

A.

most people

B.

exists

C.

but

D.

can

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

but → Ø 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...