Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

There are many competitions which having positive effects on competitors.

A.

There are

B.

competitions

C.

having

D.

effects

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

having → have

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...