Choose the best answer for the following sentence:

The woman ______________ I told you works in our school.

A.

about which

B.

 to which

C.

to whomD.

about whom

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

about whom

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...