Có 5 dung dịch riêng rẽ , mỗi dung dịch chứa 1 cation sau đây : NH4+ ,Mg 2+ ,Fe2+ ,Fe3+ ,Al3+ ( có nồng độ khoảng 0,1M) .Dùng dung dịch NaOH cho lần lượt  vào từng dung dịch trên ,có thể nhận biết tối đa được mấy dung dịch ?

A.

2 Dung dịch .                  

B.

3 Dung dịch.

C.

1 Dung dịch.

D.

5 Dung dịch .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

5 Dung dịch.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.