có các lọ riêng biệt đựng các dung dịch không màu: AlCl3, ZnCl2,FeSO4, Fe(NO3)3, NaCl. Chỉ dùng dung dịch nào dưới đây có thể phân biệt các dung dịch trên:

A.

Na2CO3

B.

Ba(OH)2          

C.

NH3                 

D.

NaOH

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

NH3    

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...