có các lọ hóa chất không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch không màu sau: Na2SO4, Na2S, Na2CO3, Na3PO4, Na2SO3. Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào các dung dịch thì có thể nhận biết được các dung dịch:

A.

Na2CO3 , Na2S , Na2SO3 .                                                 

B.

Na2CO3 , Na2S

C.

Na2CO3 , Na2S , Na3PO4.           

D.

Na2SO4 , Na2S , Na2CO3 ,Na3PO4 ,Na2SO4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Na2CO3 , Na2S , Na2SO3 .  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.