Khi cô cạn hoặc pha loãng dung dịch thì:

A.

Nồng độ mol các chất tỉ lệ thuận với thể tích.

B.

Nồng độ mol các chất tỉ lệ nghịch với thể tích.

C.

Khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch không thay đổi.

D.

Nồng độ các chất không thay đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nồng độ mol các chất tỉ lệ nghịch với thể tích.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.