Sau bài thực hành hóa học ,trong một số chất thải ở dạng dung dịch ,có chứa ion Cu2+, Zn2+, Fe3+,Pb2+, Hg2+. ..Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ các chất thải trên:

A.

Nước vôi dư

B.

HNO3

C.

giấm ăn

D.

etanol

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nước vôi dư

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.