* C1 và C2 là hai tụ phẳng có cùng điện tích. Giữa các bản là các chất điện môi giống nhau có bề dày d và 2d. Điện dung của tụ C1 là 0,12 (μF).

Điện dung của bộ tụ C1 và C2 ghép song song là

A.

0,04 (μF).

B.

0,08 (μF).

C.

0,18 (μF).

D.

0,36 (μF).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,18 (μF).

Tụ C2 có bề dày điện môi gấp đôi tụ C1 nên C2 = = 0,06 (μF).

Hai tụ ghép song song nên C12 = C1 + C2 = 0,18 (μF).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.