Nếu tăng đồng thời khoảng cách giữa hai điện tích điểm và độ lớn của mỗi điện tích điểm lên 4 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ

A.

không thay đổi.

B.

giảm đi 4 lần.

C.

tăng lên 2 lần.

D.

tăng lên 8 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Không thay đổi.

F . Khi q tăng 4 lần, r tăng 4 lần nên F không đổi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.