*Cho các điện sức điện trường như hình vẽ.

 

Hình nào mô tả đường sức của điện trường tạo nên bởi điện tích điểm âm?

A.

(1).

B.

(2).

C.

(3).

D.

Không có hình nào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hình (2).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.