Đưa quả cầu nhiễm điện dương lại gần thanh kim loại trung hòa điện thì thanh kim loại sẽ

A.

vẫn trung hòa.

B.

đầu gần quả cầu có điện tích dương.

C.

đầu gần quả cầu có điện tích âm.

D.

cả thanh có điện tích âm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đầu gần quả cầu có điện tích âm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.