Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vectơ cường độ điện trường  do một điện tích điểm Q > 0 gây ra?

A.

Tại mọi điểm luôn hướng về Q.

B.

Tại mọi điểm luôn hướng xa Q.

C.

Tại một điểm xác định trong điện trường, độ lớn E thay đổi theo thời gian nhưng hướng không thay đổi.

D.

Tại mọi điểm  không đổi về độ lớn chỉ thay đổi hướng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tại mọi điểm luôn hướng xa Q.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.