Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ vào nước thu được 3,36 lít khí (đktc) và dung dịch X. Thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu cần để trung hòa dung dịch X là:

A.

15 ml.

B.

150 ml.

C.

300 ml.

D.

30 ml.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

150 ml.

nOH = 2. = 2. = 0,3 (mol).

H+  +  OH-  H2O

0,3 ← 0,3

Vdd HCl =  = 0,15 lít = 150 (ml).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.