Phát biểu nào sau đây sai?

A.

Bản chất cấu tạo hoá học của sợi bông là xenlulozơ.

B.

Bản chất cấu tạo hoá học của tơ tằm và len là protein.

C.

Bản chất cấu tạo hoá học của tơ nilon là poliamit.

D.

Quần áo nilon, len, tơ tằm giặt được với xà phòng có độ kiềm cao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Quần áo nilon, len, tơ tằm giặt được với xà phòng có độ kiềm cao.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.