Cho sơ đồ sau : CH4 ->X-> Y->Z->Cao su Buna. Tên gọi của X , Y , Z trong sơ đồ trên lần lượt là :

A.

Anđehit axetic, etanol, buta-1,3-đien.

B.

Etilen, vinylaxetilen, buta-1,3-đien.

C.

Axetilen, etanol, buta-1,3-đien.

D.

Axetilen, vinylaxetilen, buta-1,3-đien.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Axetilen, vinylaxetilen, buta-1,3-đien.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.