Khi trùng ngưng a gam axit amino axetic với hiệu suất 80%, ngoài amino axit dư người ta còn thu được m gam polime và 2,88 gam nước. Giá trị của m là:

A.

8,50.

B.

10,50.

C.

11,12.

D.

9,12.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

9,12.

nGly → (Gly)n + nH2O 

nGly = nH2O = 0,16 mol

Áp dụng bảo toàn khối lượng ta có: 

m = 0,16.75 - 2,88 = 9,12 gam

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.