Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

A.

Poliacrilonitrin.

B.

Poli(metyl metacrylat).

C.

Polistiren.

D.

Poli(etylen terephtalat).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Poli(etylen terephtalat).

Poli(etylen terephtalat) được tạo thành từ phản ứng trùng ngưng elylenglicol và axit terephtalic.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.