Một gen phân mảnh chứa 952 cặp nuclêôtit thì có khối lượng là

A.

1142400 đvC.

B.

285600 đvC.

C.

571200 đvC.

D.

428100 đvC.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

571200.

Khối lượng phân mảnh là: 952.2.300= 571200 đvC.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.